Tribun EU s.r.o.

Tribun vznikl jako komunikační agentura s orientací na reklamu na mladé. Postupně se z našich činností vyklubaly úspěšné, samostatně fungující projekty:

Poskytujeme ale širší portfolio služeb:

  • tvorba www stránek i dynamických systémů
  • grafické zpracování, jazykové i textologické úpravy reklamních materiálů
  • zpracování hromadných podání pošty a průzkumů
  • rozdávání letáků na akademické půdě
  • další reklamní služby.

Kontakt: Tribun EU, Cejl 892/32 Brno, tel.: +420 543210089